top of page
Banner_Vestermølle_Børnehave_1_Kopie.p

ÅBNINGSTID/ PRISER
ÖFFNUNGSZEITEN/ PREISE

Åbningstid/ Öffnungszeiten      

mandag-fredag  fra kl.  7.00 - 14.00

Børnehaven er lukket 3 uger og 2 dage i sommerferien.

Derudover er børnehaven lukket mellem jul og  nytår.

Der Kindergarten ist in den Sommerferien 3 Wochen und zwei Tage geschlossen, sowie zwischen Weihnachten und Neujahr.

Børnehavebidrag per måned/ Kindergartenbeitrag pro Monat          195 €

IMG_20190523_125249_edited.jpg

SPROG / SPRACHE

For Vestermølle Danske Børnehave gælder følgende retningslinjer i arbejdet med sprog:

i Sydslesvig Danske børnehaver forberedes børnene til at komme i dansk skole. Børnehaven har til opgave at lære børnene at forstå og tale dansk, således at de bliver fortrolig med det dansk sprog, og kan undervises på dansk i skolen.

Derfor anbefaler vi, at mindst 1 forælder er med til at lære dansk

Man skal ikke være bange! Alle er velkomne ! ! !

Im Vestermølle Kindergarten gelten folgende Richtlinien in Bezug auf die Sprache:

Wir empfehlen daher, dass mindestens ein Elternteil dänisch lernt.

Man muss keine Berührungsängste haben, hier ist jeder willkommen!

GRUPPE

Børnehaven er nomeret til 20 børn i en aldersintegreret gruppe fra 3-6 år.

Børnehaven har 2 ansatte , 1 leder / pædagog og 1 pædagogmedhjælper.

Im Kindergarten sind zur Zeit 20 Kinder in einer Altersgemischtengruppe 3-6 Jähriger.

Bisher haben wir die Möglichkeit zwei U3 Kinder aufzunehmen.

Eine gesonderte U3 Gruppe ist noch nicht gegeben.

Gerne nehmen wir Sie auf unsere Warteliste auf.

Es gibt eine Leitung, eine Erzieherin und eine SPA.

IMG_3367.jpg

MEDARBEJDER/MITARBEITER

f98443ef-d269-4a8c-8c14-c7e865b0cdee.jpg

INKEN FLÖGE

Dagtilbudsleder 

Kindergartenleitung 

5d62a07c-8474-48ce-a2a3-873dd6992ca2.jpg

ANGELIKA KORDES

Pædagog

Pädagogin 

INFORMATION TIL BØRNEHAVEN

Kort om læring

Læring kan ses som en proces, hvor barnet som aktiv part skaber sin egen læring, alene eller sammen med andre i et spontant eller planlagt læringsrum. Begrebet læring og udvikling går hånd i hånd.

Læring er en forandringsproces, der fremmer tilegnelse af nye kompetencer som f.eks. viden og færdigheder.

Både leg og læring handler om kommunikation, instruktion, fleksibilitet og kreativitet.

Målsætning for det pædagogiske arbejde

Det grundlæggende for arbejdet i vores institution er , at barnet føler sig trygt, føler sig accepteret og respekteret, bliver set som et unik individ med unikke behov både af de andre børn såvel som af de voksne.

Der skal være stabilitet i hverdagen gennem faste rytmer, som gør det overkommeligt for barnet at overskue dagligdagen og dermed give barnet tryghed, men der skal også være plads til spontanitet i institutionens hverdag.

Vi sætter rammen for det enkelte barns udvikling til en selvstændig person.

Selvfølgelig i barnets tempo, hvor der tages hensyn til dets evner og ressourcer til at udvikle og styrke dets kompetencer.

Sprog

Størstedelen af børnene i Vestermølle Danske Børnehave har tysk som modersmål og skal først lære et helt nyt sprog, når de starter i institutionen.

En forudsætning for at barnet kan lære et nyt sprog er, at det føler sig trygt og har tillid til sine omgivelser, derefter kommer lysten til lære. Her spiller forældrene en afgørende rolle.

Derfor anbefaler vi, at mindst 1 forælder er med til at lære dansk, da det er med til at motivere barnet til selv at lære dansk.

Institutionens personale vil meget gerne hjælpe forældrene på vej og kan fortælle, hvor der tilbydes danskkurser.

Aktiviteter i institutionen

Projekter: I løbet af året tilbyder vi forskellige projekter. Børnene er med til at bestemme, hvilke projekter vi skal lave, så de føler medejerskab.

Fødselsdag /Geburtstag

Fastelavn / Fasching

Påske / Ostern

Sommerfest

Sankt Hans / Midsommer fest

Lanterneløb / Laternelaufen

Julefest / Weihnachtsfest

SAMARBEJDSRÅD BØRNEHAVE

Meike Schuhmacher.jpeg

MAIKE SCHUMACHER

LogoNEUVV_KreisW.png

JESSICA OLGEMÖLLER

LogoNEUVV_KreisW.png

ACHIM GOIKE

formænd

1. Vorsitzende

næstformand
2. Vorsitzender

bisider/kasserer
Beisitzerin/Kassenwart

bottom of page