top of page
IMG_3353 - Kopie.jpg
IMG_3350 - Kopie.jpg
IMG_3358.jpg
IMG_3352 - Kopie.jpg
IMG_3370.jpg

KLASSER

Skolen er en mindre grundskole med pt. 22 elever ( 2019/2020) fordelt på 4 klasser. De fleste undervisningslektioner er sammenlæste timer, hvor alle klasser undervises i et lokale med og af en lærer.

In der Grundschule werden zurzeit 22 Schüler/Innen (1-4 Klasse) überwiegend gemeinschaftlich unterrichtet.

SKOLE / SCHULE

Hjemmeadresse : Bargstaller Str.2 24800 Elsdorf-Westermühlen


Skolen er åben fra mandag til fredag kl. 7.10-13.10

Die Schule ist Montags bis Freitags von 7.10-13.10 geöffnet.

Der undervises fra klokken / Unterricht ist von

7.30-9.00; 9.30-11.00 og 11.30-13.00

Skolen kan kontaktes mellem klokken/ Sie können uns in dieser Zeit kontaktieren

7.10-7.30; 9.00-9.30 og 11.00-11.30

Tlf: 04332-418

Ferietiderne findes på www.skoleforeningen.de

Ferienzeiten findet man unter www.skoleforeningen.de

UNDERVISNINGSFAG/ UNTERRICHTSFÄCHER

 • dansk - Dänisch

 • tysk - Deutsch

 • matematik - Mathematik

 • idræt - Sport

 • musik - Musik

 • historie - Geschichte

 • kristendom - Religion

 • formning - Kunst

 • natek - Naturwissenschaften

Ab der vierten Klasse

 •   håndarbjede - Handarbeit

 •   engelsk - Englisch

OM OS

Hver morgen startes med en morgensang. Mandag morgen introduceres en ugesang, som så synges hele ugen. På den måde får eleverne samlet en sangskat af årstidssange, børnesange, viser og salmer i løbet af skoleåret.

I løbet af skoleåret fejrer vi fastelavn, påskehygge, sommerfest, lanternefest og masser af julerier gennem juletiden. Alt efter aktualitet og hændelser i den store verden foregår der andre aktiviteter på skolen som en del af elevernes dannelsesproces.

Vi arbejder under Skoleforenings formålsparagraf.

§3: Foreningens opgave er at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig. (Se hjemmesiden)

Vi følger Skoleforeningens læreplaner i samtlige fag.

Vi anser læring som en proces, hvor eleven aktiv indgår i egen og fællesskabets læringsproces. Eleverne lærer af og med hinanden efter princippet

 • Fejl

 • Er

 • Justerbar

 • Læring

Vi bestræber os på at skabe et trygt og tillidsfuldt læringsrum for alle, som forudsætning for aktiv læring.

Vi vægter den faglige og den sociale dimension lige hojt i hverdagen, idet vi anser det for yderst vigtigt at udvikle elevernes sociale kompetence, lære dem  at udvise, tolerance og åbenhed. (Dygtiggøre dem til et liv uden for skolen....)


I fællesskab med eleverne fastlægger vi regler og pligter for hverdagen med hinanden (medejerskab).

Undervisningssproget er dansk og kommunikationen mellem lærer og elever foregår overvejende på dansk.

Mindretalsdimensionen har en stor betydning i hverdagen. Således er det ikke kun sproget,men også den danske kultur, der formidles til eleverne.

Skole-hjem-samarbejdet:

Vi lægger vægt på gensidig respekt, tillid og tæt kommunikation mellem skole og hjem. Dertil anvender vi en ugentlig arbejdsplan, elevens postkassemappe, opslagstavlen på skolen og e-mail/telefon.

Ud  over de halvårlige udviklingssamtaler mellem eleven, hjemmet og skolen er det altid muligt at tage kontakt til skolens lærer og leder og få afklaret store og små problemer.

Forældrene repræsenteres af et samarbejdsråd bestående af en formand, 2 bisiddere og 2 suppleanter valgt på en forældreaften.

Desuden repræsenteres skolen af en fællesrådsrepræsentant i det store overordnede fællesråd.

Forældrene er med til at udvikle og fastlægge skolens retning og holdning. Sproget mellem skole og hjem er overvejende dansk. Al skriftlig kommunikation fra skolen til hjemmet er på dansk.

Vi tilbyder danskkurser og hjælp til tysksprogede forældre, så disse kan finde vejen ind det dansk mindretal.

MEDARBEJDERE

SKOLELEDER GITTE HOUGAARD-WERNER OG LÆRER SVEN BOLLMAN 

MED VORES AFSLUTTENDE 4. KLASSE 2022

IMG_0348.jpeg

SAMARBEJDSRÅD

LogoVV08_19.png

VESTERMØLLE VENNER

LogoVV08_19.png
LogoVV08_19.png

VESTERMØLLE VENNER

LogoNEUVV_KreisW.png

VESTERMØLLE VENNER

FÆLLESRÅDSREPRÆSENTANTER

e1428619-13d0-4dc5-8d1f-146a29ac432d.jpeg

MARION BEINECKE

LogoNEUVV_KreisW.png

JANNA JASPERS
Fællesråd suppleant

bottom of page